Λίγα λόγια για το μπόλιασμα

Το μπόλιασμα ή εμβολιασμός αποτελεί μια τεχνική, μέσω της οποίας μπορεί να επιτευχτεί αλλαγή ποικιλίας σε ένα καρποφόρο και οπωροφόρο δέντρο με στόχο την αύξηση της παράγωγης ή το μπόλιασμα άγριων υποκειμένων σε κάποια ήμερη ποικιλία για την εξημέρωση του άγριου δέντρου και κατ’ επέκταση την παράγωγη καρπών ή φρούτων από αυτό το δέντρο. Επίσης …